Home > Het Groenfonds > ANBI status

ANBI status

Algemeen nut

De belastingdienst heeft de Stichting Groenfonds Midden-Delfland aangemerkt als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bij een ANBI instelling geldt de regel dat de giften of bijdragen voor de belasting aftrekbaar zijn.

Vragen over de ANBI Status? Neem dan contact op.