Home > Het Groenfonds > ANBI status

ANBI status

Algemeen nut

De belastingdienst heeft de Stichting Groenfonds Midden-Delfland aangemerkt als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bij een ANBI instelling geldt de regel dat de giften of bijdragen voor de belasting aftrekbaar zijn.

Zie voor meer informatie over de ANBI-status van het Groenfonds het formulier van de belastingdienst.

Voor het gevoerde beleid wordt verwezen naar de pagina Verantwoording.

Vragen over de ANBI Status? Neem dan contact op.