Home > Het Groenfonds > Doelstelling

Doelstelling

De activiteiten die vanuit het Groenfonds Midden-Delfland worden gefinancierd dragen bij aan de volgende twee doelstellingen:

  • de instandhouding van het agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland
  • het versterken van de relatie tussen stad en land door educatie en recreatie