Home > Het Groenfonds > Hoe we werken

Hoe we werken

Een uniek fonds

Eén van de voornaamste activiteiten van het fonds is het betalen van ‘groene diensten’geleverd door met name de melkveehouderij Midden-Delfland, als drager van het landschap (incl. de Groeneveldse Polder). Die diensten zijn niet alleen natuur- en landschappelijke maatregelen zoals onderhoud van knotwilgen, oude boerderijen en weidevogelbeheer, maar ook schoolklassen op de boerderij ontvangen en wandelen over boerenland. Om de groene diensten naar waarde te kunnen schatten, is een door ‘Brussel’ goedgekeurd puntensysteem ontwikkeld. Het fonds heeft de uitvoering van het puntensysteem in opdracht uitgegeven van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Vockestaert. Vockestaert informeert, controleert en keert uit. Zie www.vockestaert.nl/diensten/groenfonds voor meer informatie.

Naast samenwerking en afstemming met Vockestaert worden activiteiten afgestemd en uitgevoerd met de locale LTO afdeling, LTO Delflands Groen www.ltodelflandsgroen.nl en ‘de Midden-Delfland Vereniging’ www.midden-delflandvereniging.nl

Hiermee is het Groenfonds Midden-Delfland uniek in Nederland: het is het eerste landschapsfonds dat de staatssteunprocedure succesvol doorlopen heeft en over de benodigde financiën beschikt waardoor het daadwerkelijk aan de slag kon.