Home > Rabo StreekRekening

Rabo StreekRekening

Geld geven zonder geld te geven

Een fietstocht op zondagmiddag, een bezoek aan de boerderij op de Midden-Delflanddag. Zo maar twee momenten waarop u geniet van de omgeving om u heen. Met de Rabo StreekRekening Midden-Delfland zorgt u mede voor het behoud van deze mooie omgeving.
Als publieke sector, maatschappelijke organisatie, bedrijf of instelling kunt u met de Rabo StreekRekening een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en lokale betrokkenheid van het Groenfonds Midden-Delfland

Als rekeninghouder van de StreekRekening kunt u ervoor kiezen de renteopbrengsten van uw rekening, of een deel daarvan, te laten overboeken naar de rekening-courant van het door de rekeninghouder gekozen streekdoel. In dit geval het Groenfonds Midden-Delfland. Rabobank Zuid-Holland Midden doneert ieder jaar 5% van deze uitgekeerde rente aan het Groenfonds Midden-Delfland.

Ook wanneer u als bedrijf of organisatie geen directe verbinding heeft met de streek, maar wel openstaat voor het initiatief, is uw deelname een concrete invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het succes is welkom om deel te nemen.

Wilt u met uw onderneming of organisatie een bijdrage leveren aan Midden-Delfland? Neem dan contact op met Team Bedrijven van Rabobank Zuid-Holland Midden. Zij zijn bereikbaar op (015) 275 04 44 of op Bedrijven@zhmidden.rabobank.nl. De medewerkers daar regelen het graag voor u. 

 

visuele uitleg: de spaarder spaart op een streekrekening bij de bank, vanuit de streekrekening wordt via het streekfonds subsidie verstrekt aan het streekdoel

Meer informatie:

Nieuwsberichten: