Home > Verantwoording

Verantwoording

Jaarlijks wordt aan het bestuur en de deelnemende gemeenten verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en de financiën in de vorm van een jaarverslag en jaarrekening die door een accountant wordt gecontroleerd. Op de laatste pagina van de jaarrekening is te zien voor welke groene diensten vergoedingen zijn verstrekt.Onder aan de pagina kunt u de jaarrekening/jaarverslag downloaden.

Het beleid van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland is vastgelegd in “Voor een open en groen Midden-Delfland”. Dit boekje kunt u onder aan de pagina downloaden. Verder wordt jaarlijks het beleid geconcretiseerd in de begroting van de stichting Groenfonds Midden-Delfland.