Home > Het Groenfonds > Het ontstaan

Het ontstaan

Bijzondere geschiedenis

Midden-Delfland is een groene long middenin de Randstad, met bijzondere kwaliteiten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. In de loop van de jaren is het steeds duidelijker geworden dat Midden-Delfland niet alleen DE binnentuin is van de inwoners van Midden-Delfland zelf, maar juist ook van de steden rondom het gebied. Die relatie tussen stad en land heeft vorm gekregen middels het Groenfonds Midden-Delfland. Dit fonds komt voort uit de overeenkomsten die de gemeente Midden-Delfland, Delft en Den Haag in hebben afgesloten voor de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Afgesproken is om vanuit deze rode ontwikkelingen een impuls te geven voor groene diensten die bijdragen aan het behoud van natuur en landschap (zie onder 'Hoe we werken'). Om het vermogen dat bijeengebracht is door de gemeente Midden-Delfland, Delft en Den Haag te beheren, is in 2005 de Stichting Groenfonds Midden-Delfland opgericht. De officiĆ«le oprichtinghandeling vond plaats in februari 2006 bij de opening van het Voddijkpad in de Klaas Engelbrechtspolder nabij Schipluiden. Nu de Dijkpolder ten zuiden van de A20 ook ontwikkeld wordt (voor woningbouw), heeft de gemeente Maassluis zich in 2015 ook aangesloten.