Een Stichting

De Stichting Groenfonds Midden-Delfland heeft vier bestuurders. Het huidige bestuur bestaat uit wethouder Hilbert Bredemeijer vanuit Den Haag, wethouder Stephan Brandligt vanuit Delft, burgemeester Edo Haan vanuit Maassluis en wethouder Sonja Smit vanuit Midden-Delfland. De laatste is tevens voorzitter.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk. De kosten van de (ambtelijke) ondersteuning worden door de deelnemende gemeenten gedragen en komen niet ten laste van de stichting.

ANBI status

De belastingdienst heeft de Stichting Groenfonds Midden-Delfland aangemerkt als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bij een ANBI instelling geldt de regel dat de giften of bijdragen voor de belasting aftrekbaar zijn.

Zie voor meer informatie over de ANBI-status van het Groenfonds onderstaand het formulier van de belastingdienst.

Voor het gevoerde beleid wordt verwezen naar de pagina Verantwoording.

Vragen over de ANBI Status? Neem dan contact op.

Documenten