De inhoud is geladen.

Logo groenfonds Midden-Delfland

Home

Een goed doel dicht bij huis

Het groene veenweidelandschap van Midden-Delfland ligt tussen Den Haag, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Westland. Eeuwenlang onderhielden boeren het polderland, waar gras en koeien het beeld bepalen. De laatste jaren ontdekken steeds meer inwoners van de omliggende grote steden de stilte en ruimte van Midden-Delfland. Het Groenfonds Midden-Delfland draagt bij aan het behoud en versterken van die kwaliteiten, zodat we nu, en in de toekomst, kunnen blijven genieten van een eeuwenoud agrarische cultuurlandschap vlakbij huis: wandelend, fietsend, varend, of als het weer mee zit op de schaats.

De Stichting Groenfonds Midden-Delfland heeft ten doel het open agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland te behouden en te versterken, met name ten aanzien van waarden op het gebied van cultuurhistorie, natuur en landschap. Daarnaast dient de gebruiks- en belevingswaarde voor de inwoners van de omliggende gemeenten te worden vergroot, zodat ook de relatie tussen stad en land meer inhoud krijgt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door te investeren in projecten gericht op het behoud van het agrarisch cultuurlandschap en het versterken van de relatie tussen stad en land. Deze projecten kunnen afkomstig zijn van de (melk)veehouderij als drager van het landschap, maar ook van andere particuliere of publiekrechtelijke organisaties.

Voor de ondersteuning van projecten die bijdragen aan de doelstellingen, werkt de stichting samen met agrarische natuurvereniging Vockestaert en coöperatie Heerlijk van Dichtbij. ANV Vockestaert voert de regeling groenblauwe diensten uit. Heerlijk van Dichtbij ondersteunt producenten en afnemers bij het vermarkten van streekproducten van het landschap.