Toegankelijkheid

Stichting Groenfonds Midden-Delfland wil zo snel mogelijk voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van DigiToegankelijk.nl op niveau WCAG 2.1 AA. Voldoen aan deze standaard maakt de website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. De planning is om in 2024 een eerste toegankelijkheidsonderzoek te doen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via e-mail: communicatie@middendelfland.nl.
Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!