Jaarlijks wordt aan het bestuur en de deelnemende gemeenten verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en de financiën in de vorm van een jaarverslag en jaarrekening die door een accountant wordt gecontroleerd. Op de laatste pagina van de jaarrekening is te zien voor welke groene diensten vergoedingen zijn verstrekt.

2021

Oudere jaarrekeningen vindt u in het archief.